Herentals

Basisscholen

Contactgegevens

Contactpersoon basisscholen: Ingrid Cuylaerts

Bibliotheek Herentals
Gildelaan 13
2200 Herentals
Tel: 014-85 97 50
Fax: 014-85 97 59
Bibliotheek@herentals.be


Leerkrachtenkaart

Wat?
De “gewone” bibkaart wordt aangepast zodat de leerkracht dubbel zoveel materialen kan ontlenen.

Voor wie?
Voor leerkrachten (na voorlegging leerkrachtenkaart).

Hoe?
Vul onderstaand formulier in. We behandelen je aanvraag zo spoedig mogelijk.

 

 

Projectkaart

 • Deze afspraken gelden alleen voor de lagere scholen van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.
 • Leerkrachten kunnen materialen uit de gewone collectie van de bib ontlenen met een projectkaart.
 • Een projectkaart moet aangevraagd worden: ingrid.cuylaerts@herentals.be.
 • Deze projectkaart blijft steeds in de bib, de leerkracht vraagt deze kaart aan de baliemedewerker.
 • Op deze kaart kunnen een onbeperkt aantal materialen uitgeleend worden (zowel boeken als AVM) die uitsluitend dienen om te gebruiken in klasverband.
 • De uitleentermijn bedraagt 8 weken, de materialen kunnen slechts eenmaal verlengd worden (geen verlenging indien het materiaal gereserveerd is voor iemand anders).
 • Op het einde van het schooljaar dienen alle materialen ingeleverd te worden.
   

Infofolder schooljaar 2017-2018

 

De pdf-versie vind je hier.

 


Klasontleningen

 • Verwittig voor 30 juni als je het volgende schooljaar klasontleningen wil en bezorg ons volgende gegevens: welke klassen + het aantal leerlingen (bij benadering).
 • Geef ons voor 25 augustus een overzicht van verlofdagen, pedagogische studiedagen, bos- en of zeeklassen, …
  In de mate van het mogelijke wordt rekening gehouden met speeltijden.
 • De kalender wordt opgemaakt tegen 15 september.

Belangrijk:

 • Respecteer het afgesproken uur.
 • Voeg geen groepen samen.
 • Verwittig tevoren als een klasbezoek niet kan doorgaan. Eventueel kan, in overleg met Ingrid Cuylaerts, een alternatieve datum gezocht worden.

Verloren/beschadigde boeken moeten vergoed worden.

Wisselpakketten

 • Klassen die een wisselpakket aangevraagd hebben, ontvangen dit pakket bij het begin van het schooljaar (ongeveer 15 september).
 • Leerkrachten die graag zelf een pakket samenstellen kunnen langskomen na afspraak met de verantwoordelijke (ingrid.cuylaerts@herentals.be).
 • Het pakket dat aan de school geleverd wordt bestaat uit leesboeken, aangepast aan het leesniveau van de leerlingen bij het begin van het schooljaar.
 • Het geleverde pakket is een startpakket: tijdens het schooljaar kan het pakket op afspraak gewisseld of uitgebreid worden (afspraak uitsluitend via e-mail: ingrid.cuylaerts@herentals.be). De boeken van de wisselcollectie staan opgesteld in het magazijn van de bib (niveau -2). Leerkrachten die hun pakket komen wisselen of uitbreiden kunnen de wagen voor de deur van het magazijn parkeren.
 • Leerkrachten die weetboeken, strips of andere materialen willen uitlenen kunnen een projectkaart aanvragen (ingrid.cuylaerts@herentals.be). Met deze projectkaart kunnen materialen uit de gewone collectie van de bib ontleend worden voor een periode van 8 weken (eventueel 1x verlengen, tenzij gereserveerd voor een andere lener).
 • Op het einde van het schooljaar (15 juni) worden de wisselpakketten opgehaald.
 • Verloren of beschadigde boeken moeten vergoed worden.