Herentals

Tarieven, boetes en verlengingen

 

Aantal

Termijn

Verlengen

Tarieven

Boete

 

 

 

 

 

 

materialen

15

3 weken

2x

gratis

€ 0,10/obj/dag    

lidgeld (1)

 

 

 

€ 5, 00

 

reserveren

 

 

 

€ 0,60

 

nieuwe bibkaart

 

 

 

€ 2,50

 

kopie A4/A3

printout A4/A3

 

 

 

z/w - € 0,10/0,20

kl - € 0,50/1,00

 

kopiekaart

 

 

 

€ 1,00/ €2, 50

 

maningskosten

 

 

 

€ 1,00

 

waarborg pers. zonder vaste verblijfplaats

 

 

 

 

€ 25

 

 

leenverkeer

 

 

 

€ 2,00

 

verwerkingskosten

 

 

 

€ 1

 

lichte beschadiging (2)

 

 

 

20% van de kostprijs

 

verlies, diefstal, beschadiging (3)

 

 

 

kostprijs + verwerkingskosten

 

 

1 Vanaf 18 jaar.
  Herentalse houders van een vrijetijdspas krijgen 50% korting op het lidgeld.

2 Onder lichte beschadiging wordt verstaan dat het object na herstelling terug in collectie kan opgenomen  worden.

3  Beschadiging zodanig dat het object uit de collectie moet genomen worden. Bij objecten  van uitzonderlijke waarde kan de kostprijs

   vermeerderd worden met een toeslag die door de bibliothecaris wordt bepaald.