Contactgegevens

Contactpersoon basisscholen: Ingrid Cuylaerts

Bibliotheek Herentals
Gildelaan 13
2200 Herentals
Tel: 014-85 97 50
Bibliotheek@herentals.be

 

Leerkrachtenkaart

Leerkrachten kunnen na voorlegging van hun Lerarenkaart hun gewone bibkaart laten aanpassen zodat ze dubbel zoveel materialen kunnen ontlenen.

 

Projectkaart

 • Lagere scholen van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven kunnen voor een klas een projectkaart aanvragen.
 • Leerkrachten kunnen hiermee materialen uit de gewone collectie van de bib ontlenen.
 • Een projectkaart aanvragen kan via: bibliotheek@herentals.be.
 • Deze projectkaart blijft steeds in de bib, de leerkracht vraagt de kaart aan de baliemedewerker.
 • Op deze kaart kunnen een onbeperkt aantal materialen uitgeleend worden (zowel boeken als AVM) die uitsluitend dienen om te gebruiken in klasverband.
 • De uitleentermijn bedraagt 8 weken, de materialen kunnen slechts eenmaal verlengd worden (geen verlenging indien het materiaal gereserveerd is voor iemand anders).
 • Op het einde van het schooljaar dienen alle materialen ingeleverd te worden.

 

Klasontleningen

 • De kalender wordt opgemaakt tegen 15 september.
 • Respecteer het afgesproken uur.
 • Voeg geen groepen samen.
 • Verwittig tevoren als een klasbezoek niet kan doorgaan. Eventueel kan, in overleg met Ingrid Cuylaerts, een alternatieve datum gezocht worden.
 • Verloren/beschadigde boeken moeten vergoed worden.

 

Wisselpakketten

 • Klassen die ten laatste op 30 juni een wisselpakket aangevraagd hebben, ontvangen dit in de loop van september.
 • Leerkrachten die graag zelf een pakket samenstellen kunnen langskomen na afspraak met de verantwoordelijke (Ingrid Cuylaerts).
 • Het pakket dat aan de school geleverd wordt bestaat uit ongeveer 50 leesboeken, aangepast aan het leesniveau van de leerlingen bij het begin van het schooljaar.
 • Het geleverde pakket is een startpakket: tijdens het schooljaar kan het pakket op afspraak gewisseld of uitgebreid worden (afspraak uitsluitend via e-mail aan Ingrid Cuylaerts). De boeken van de wisselcollectie staan opgesteld in het magazijn van de bib (niveau -2). Leerkrachten die hun pakket komen wisselen of uitbreiden kunnen de wagen voor de deur van het magazijn parkeren.
 • Leerkrachten die weetboeken, strips of andere materialen willen uitlenen kunnen een projectkaart aanvragen (bibliotheek@herentals.be). Met deze projectkaart kunnen materialen uit de gewone collectie van de bib ontleend worden voor een periode van 8 weken (eventueel 1x verlengen, tenzij gereserveerd voor een andere lener).
 • Op het einde van het schooljaar (rond 15 juni) worden de wisselpakketten opgehaald.
 • Verloren of beschadigde boeken moeten vergoed worden.