Coronavirus (COVID-19)

Het coronavirus (COVID-19) heeft zich recent ook verspreid in onze regio en stad. Het stadsbestuur houdt de situatie nauwgezet in de gaten en neemt actie wanneer dat nodig is. 

Neem zeker onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht:

  • Was je handen regelmatig. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
  • Bedek je mond en neus bij het hoesten en niezen.
  • Vermijd nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen (bijvoorbeeld hoesten en niezen).
  • Blijf thuis als je ziek bent.
  • Geef geen hand of een kus bij een begroeting.
  • Raak je gezicht niet aan.
  • Vermijd grote groepen.

Meer info vind je op de website van de stad