Informatief ontbijt

Wist je dat je tegenwoordig heel eenvoudig van thuis uit Daisy-boeken kan ontlenen en afspelen, via Daisy-online? Of dat de bib een abonnement op de Audiokrant heeft genomen, zodat je binnenkort de krant van vandaag bij ons kan komen beluisteren?

We lichten deze nieuwe diensten verder toe tijdens een ontbijtvergadering, aan de leden van het Seniorenoverleg en allerlei zorgverstrekkers. Zo kunnen zij het nieuws verder verspreiden naar wie dat het meest aanbelangt. Vanaf april staan we in de bib klaar om alle geïnteresseerden wegwijs te maken in dit nieuwe aanbod.