overzicht van tarieven en boetes
  1. Vanaf 18 jaar. Herentalse houders van een vrijetijdspas krijgen 50% korting op het lidgeld.
  2. Leenverkeer binnen de bibliotheken van Neteland is gratis.
  3. Onder lichte beschadiging wordt verstaan dat het object na herstelling terug in collectie kan opgenomen  worden.
  4. Beschadiging zodanig dat het object uit de collectie moet genomen worden. Bij objecten van uitzonderlijke waarde kan de kostprijs vermeerderd worden met een toeslag die door de bibliothecaris wordt bepaald.